Haak sluit vijf jarig contract af met VRS Railway Industry B.V.

vrs

Afgelopen week heeft Haak Production en Engineering Solutions een vijf jarig contract getekend met VRS Railway Industrie B.V. uit Houten voor het leveren van plaatwerkonderdelen en samenstelling voor spoorwegbeveiligingssystemen. VRS Railway Industry levert wereldwijd producten en systemen voor de railinfrastructuur.

“Dit past goed bij de gedane investeringen van het afgelopen jaar in de plaatwerkafdeling, een nieuwe Bystronic Fiber lasersnijmachine en Bytronic Xpert 40 kantbank en BySoft 7 Bending software” aldus Freddy Haak, eigenaar van Haak. “We zijn dan ook zeer content met dit contract”

Haak heeft met dit contract de komende vijf jaar een solide orderbasis voor de plaatwerkafdeling.

 

Haak levert automatisering met Kuka robot aan MPC Industries.

 Met robot productie accubeugels verdrievoudigd

VAN DE WIT- EN BRUINGOEDSECTOR, DE SCHEEPVAART, DE ZWARE INDUSTRIE EN DE HYDRAULIEKWERELD TOT DE OFFSHORE EN DE TRANSPORTWERELD. IN NAGENOEG ELKE DENKBARE APPLICATIE WORDEN ACCUBEUGELS TOEGEPAST. NIET VOOR NIETS EXPORTEERT MPC INDUSTRIES JAARLIJKS DAN OOK MEER DAN HONDERDDUIZENDEN ACCUBEUGELS NAAR ZO’N 25 LANDEN IN DE WERELD.

In de Nederlandse vestiging in Gorredijk worden de accubeugels sinds enige tijd vervaardigd met behulp van een robot van KUKA Automatisering + Robots. Een gesprek met Freddy Haak, directeur/eigenaar van Haak Production & Engineering Solutions, over de uitdagingen waar hij bij dit project voor kwam te staan.

IMGL4478

MPC Industries is een internationaal opererende producent van hoogwaardige slangklemmen en accubeugels. Een accubeugel bestaat uit twee voorgeperste delen, te weten een ‘bracket’ en een ‘clamp’, die handmatig moeten worden samengevoegd voordat de beugel gelast kan worden. MPC Industries heeft grofweg zo’n 800 verschillende soorten (accu-)beugels van hoogwaardig staal in haar standaardpakket. Daarnaast hebben ze de afgelopen jaren ook nog eens zo’n 2.200 klemmen volledig op klantspecificatie gemaakt, voor uiteenlopende toepassingen. “De laatste jaren is een sterk oenemende vraag waarneembaar naar accubeugels in de wereld. Dit was voor MPC Industries reden om haar productieproces, dat tot voor kort bestond uit veel handmatige handelingen, te professionaliseren. Haak Production & Engineering Solutions, gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en leveren van klantspecifieke automatiseringsoplossingen en losse componenten op het gebied van handling voor diverse industrieën, kreeg opdracht om mee te denken over een mogelijke oplossing.

Eisen

In totaal moesten op de nieuw te bouwen installatie 64 verschillende soorten accubeugels in batches gefabriceerd kunnen worden. Accubeugels met een diameter variërend van 125 tot 350 mm. De beide onderdelen van de accubeugel, de ‘bracket’ en de ‘clamp’, verschillen steeds per model, evenals de bevestigingsmogelijkheden. Verder moest rekening worden gehouden met het feit dat de toegestane cyclustijd voor het lassen maximaal 30 seconden mocht bedragen en de maximale machi- ne-omsteltijd slechts 15 minuten. Haak vult aan: “Zeker de omsteltijd was een belangrijk criterium. Door de recessie van de afgelopen jaren zijn de voorraden bij bedrijven namelijk fors geslonken. Met andere woorden: MPC Industries kreeg steeds regelmatiger aanvragen voor kleinere series, waardoor veel vaker dan voorheen moest worden omgesteld. Met name deze behoorlijk korte omsteltijd in combinatie met de enorme verscheidenheid aan type klemmen die met een en dezelfde installatie moesten kunnen worden gemaakt, plaatste ons voor een enorme uitdaging.”

Oplossing

Rekening houdend met alle hierboven genoemde eisen ging Haak Production & Engineering Solutions aan de slag om een passende oplossing te vinden. Het resultaat is een volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde beugellasstraat, bestaande uit een transportbaan voor enerzijds de aanvoer van trays met ’brackets’ en ‘clamps’ en anderzijds de afvoer van lege trays, een positioneertafel, een puntlasapparaat en een KR 30 robot van KUKA Automatisering + Robots. De trays bevatten 15 ‘clamps’ of 15 ‘brackets’. De KUKA-robot pakt voor elke te monteren accubeugel eerst een ‘clamp’, legt deze op de juiste positie op de positioneertafel/ tussenstation, pakt daarna een ‘bracket’ en legt deze eveneens op de positioneertafel. Zodra de robot de ‘clamp’ op de juiste wijze in de ‘bracket’ heeft geschoven, pakt hij het samengestelde geheel op en houdt het werkstuk op een zodanige wijze vast dat het puntlasapparaat een puntlas kan aanbrengen. Steeds na gereedmelding van een las verplaatst de robot het werkstuk op een zodanige wijze dat het puntlasapparaat de volgende las kan maken. Het exacte aantal puntlassen verschilt per type accubeugel. Als een accubeugel gereed is, dan wordt het eindproduct afgelegd in een glijgoot, die in contact staat met een verzamelbak. Om een zo optimaal mogelijke output te kunnen realiseren, staan zowel de ‘clamps’ als de ‘brackets’ rechtop in de trays. Bij de opnamepositie van de robot worden alle beugels met behulp van een pneumatische cilinder in één richting geschoven, zodat de robot de beugels steeds vanuit een vaste opnamepositie kan oppakken. In totaal wordt voor de productie van de diverse typen accubeugels gewerkt met trays in drie verschillende soorten breedtematen, te weten 25, 30 en 40 mm. Steeds wanneer een ander type accubeugel moet worden vervaardigd, moeten de trays worden gewisseld en de positioneertafel worden omgesteld. MPC Industries liet bij aanvang van dit project weten dat hiervoor maximaal 30 minuten per keer beschikbaar was. Met de gekozen oplossing is Haak erin geslaagd om de omsteltijd te beperken tot slechts 15 minuten.

Aansturing

De aansturing van de door Haak ontwikkelde applicatie is volledig geautomatiseerd. Zodra de operator op het touchscreen van de Sigmatek ETV1251 PLC met HMI-software heeft ingegeven welke beugel er geproduceerd gaat worden, worden de benodigde gegevens via een ethercat-verbinding naar de KUKA KRC4 controller van de robot gestuurd voor het starten van de juiste programma’s. Bart Al, Benelux verantwoordelijke bij KUKA Automatisering + Robots: “Alle KUKA-robots worden geleverd met een KCR4 controller die standaard voorzien is van een ethercat-aansluiting. Communicatie met de geselecteerde ETV1251 PLC is dus eenvoudig te realiseren. Essentieel voor de selectie van de juiste robot was verder een minimaal benodigde draagkracht van 20 kilogram in verband met de geavanceerde grijper.” Haak vult aan: “Deze grijper kan moeiteloos de beide delen van de 64 verschillende typen accubeugels oppakken, in elkaar schuiven en uiteindelijk als gezamenlijk pakket aanbieden aan het lasapparaat. Voor onze engineers was met name de laatstgenoemde opdracht een uitdaging op zich. Het gezamenlijke pakket moest per type accubeugel namelijk zo worden opgepakt dat in één procesgang alle lassen kunnen worden aangebracht, zonder dat het werkstuk hoeft te worden overgepakt. Voor het in elkaar schuiven van de beide delen is gewerkt met pneumatische verstellingen. Vermeldenswaardig is dat de grijper zoveel mogelijk is vervaardigd van standaard componenten, en dat het geheel, ondanks zijn veelzijdigheid, zo licht mogelijk is uitgevoerd.”

Verdrievoudiging productiecapaciteit

Het resultaat van bovengenoemde aanpak is een verdrievoudiging van de productiecapaciteit. Konden voorheen met de hand slechts 25 accubeugels per uur worden gemaakt, nu zijn dat met behulp van de robot maar liefst 75 beugels per uur. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de veel kortere omsteltijd die gerealiseerd is. En niet alleen is de productiecapaciteit door deze oplossing fors verhoogd, ook is het met de gekozen oplossing voortaan mogelijk om klanten sneller op maat kleinere series te leveren. Volledig in lijn met de  Ontwikkelingen in de markt dus. Haak vult aan: “Toen we begonnen aan dit project, dachten we dat bovengenoemde oplossing uitsluitend interessant zou zijn voor series van 1.000 stuks of meer. Dit blijkt nu echter niet waar te zijn. Bij een serie van 100 stuks blijkt deze zeer flexibele robotoplossing ook al zeer rendabel te zijn, MPC Industries heeft haar initiële investering in relatief korte tijd weer terugverdiend.”

         IMGL4513

 

Haak zelfstandig verder

Value8 deelt tevens mede dat het belang in technologiebedrijf Haak Group uit Gorredijk is verkocht aan Freddy Haak, voormalig eigenaar en manager van het bedrijf. Value8 heeft een belangrijke rol gespeeld bij de revival van Haak, waarmee een hoogwaardig toeleverancier, de knowhow en de werkgelegenheid voor Friesland behouden konden blijven. Het besluit om Haak in oktober 2012 over te nemen, was mede ingegeven door het feit dat Haak een belangrijke toeleverancier is van Buhrs. Na de verkoop van Buhrs, die op 8 juli jl. werd bekendgemaakt, was het synergetische effect komen te vervallen.